בנקים חיצוניים

האם כוכבת הבנקים החיצוניים מדלין קליין בעיתות זרות עונה 2?

באיזה פרק של דברים זרים מדלין קליין? כוכבי הבנק החיצוני מדלין קליין וצ'ייס סטוקס הופיעו בדברים זרים.